Fundacja Pegasus

  • Sharebar
 
Strona internetowa: Fundacja PEGASUS
 
KONTAKT:
Fundacja PEGASUS
 
Oficjalna siedziba i adres do korespondencji: ul. Rosoła 36 lok.2, 02-796 Warszawa
KRS: 0000119251, REGON: 015261720, NIP: 951-20-66-171
 
Biuro Fundacji znajduje się w Warszawie przy ul. Ekologicznej 8 lokal nr 106
tel. biuro: 22 114 10 01, fax: 22 114 91 81
Prezes Fundacji, Agata Gawrońska tel.: 502 712 054
Kontakt dla wolontariuszy, Renata Madej,  tel.: 600 966 180
Księgowość, Sylwia Rychter, tel.: 509 093 946
 
 e-mail: pegasus@pegasus.org.pl
e-mail: adopcja@pegasus.org.pl
 
 
 
Fundacja PEGASUS została założona w 2002 roku. Jest organizacją niekomercyjną, opierającą się wyłącznie na działalności wolontarystycznej i darowiznach. Jej głównym celem jest pomoc koniom, które cierpią na skutek niehumanitarnych działań człowieka oraz edukacja społeczna dzieci i młodzieży.
 
Od 2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu możemy liczyć na wsparcie podatników poprzez odliczanie 1% podatku dochodowego. Status OPP zapewnia również przejrzystość naszych działań oraz zewnętrzny nadzór nad realizowanymi zadaniami.
 
Dzięki zaangażowaniu fundatorów, wsparciu sponsorów i partnerów oraz dobrej woli wolontariuszy, od 10 lat ratujemy życie koni, zapewniając im rehabilitację i schronienie. Od 2002 roku uratowaliśmy już ponad 170 koni. Uratowane zwierzęta przygotowujemy do odpowiedzialnej pracy z dziećmi organizując cykliczne zajęcia z hipoterapii. Konie, które nie mogą brać w niej udziału ze względu na stan zdrowia, mają zapewnianą godną i spokojną przyszłość w naszych ośrodkach.
Misja
Uświadamiamy społeczeństwu, że zwierzęta uczą nas odpowiedzialności i wrażliwości, a kontakt z nimi kształtuje osobowość i pielęgnuje w nas ideę człowieczeństwa.