Cele stowarzyszenia

 • Sharebar

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności mieszkańców powiatu grodziskiego i gmin ościennych a w szczególności:

 

 1. integracja społeczności lokalnej
 2. działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenach wiejskich
 3. wspieranie działań proekologicznych i prospołecznych
 4. ochrona środowiska naturalnego
 5. ochrona krajobrazu naturalnego
 6. ochrona ładu przestrzennego
 7. działanie na rzecz poprawy przepływu informacji i rozwoju komunikacji społecznej
 8. inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej
 9. ochronna dziedzictwa historycznego i kulturowego
 10. działanie na rzecz udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych, gdy nie jest
  to sprzeczne z prawem
 11. promocja ochrony zdrowia, sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji
 12. wspieranie innowacyjności i rozwoju gospodarczego w tym rozwój przedsiębiorczości
 13. pomoc społeczna i działalność charytatywna
 14. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych
 15. działanie na rzecz integracji europejskiej
 16. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych
 17. aktywizacja zawodowa
 18. propagowanie idei równości obywateli wobec prawa