Deklaracja członkostwa Stowarzyszenia Otwarta Brama

 
1 Początek 2 Podgląd Deklaracji 3 Zakończone

Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany(a)

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Stowarzyszenie 
Otwarta Brama z siedzibą gminie Żabia Wola .

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarta Brama w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

.............................

            (podpis)

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

REKOMENDACJA DWÓCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

(zgodnie z Rozdz.3 §12 Statutu Stowarzyszenia)

 

1.Rekomnudje Panią/Pana           .........................................................

na członka Stowarzyszenia Otwarta Brama.

..............................

             (podpis)

2.Rekomenudję Panią/Pana        .........................................................

na członka Stowarzyszenia Otwarta Brama.

..............................

        (podpis)

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.