Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo CANE

  • Sharebar
 
Strona internetowa: http://www.mondocane.com.pl/
 
KONTAKT:
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE
 
ul. Grodziska 13, 96-321 Żabia Wola
 
KRS 0000413378
NIP 5291801195
REGON 146118613
konto Bank Pekao S.A. 58 1240 6348 1111 0010 4518 3305
 
 
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE założona została w listopadzie 2011 roku.
 
Fundacja MONDO CANE powstała, by pomagać zwierzętom. 
Angażujemy się w akcje pomocy schroniskom i pojedyńczym zwierzętom, organizowane przez osoby prywatne i organizacje. Wspomagamy akcje sterylizacji i kastracji oraz prowadzimy sieć  domów tymczasowych.
Prowadzimy szkolenia dla samorządów, policji i innych służb miejskich lub gminnych, których celem jest właściwe stosowanie przez nich przepisów prawa dotyczącego ochrony zwierząt. 
Uczestniczymy w pracach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt w działalności codziennej i przy tworzeniu nowego prawa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie decyduje się o prawach zwierząt
Naszym głównym celem jest zmiana prawa, edukacja społeczeństwa i różne projekty, które w dłuższej perspektywie czasu poprawią los zwierząt w Polsce, bo tylko zmiany systemowe będą skuteczne.
Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem innym organizacjom ochrony zwierząt i z wieloma się przyjaźnimy i współpracujemy. 
Zapraszamy do współpracy ludzi zaangażowanych, znających obowiązujące przepisy, o nienagannej moralności, najlepiej z doświadczeniem w ochronie zwierząt.
Nasza nazwa to jednocześnie tytuł wstrząsającego filmu o złych ludziach.
Określenia „pieski świat” używa się wtedy gdy chce się powiedzieć, że istnieje zło i nieszczęście.