Musuły

  • Sharebar
SOŁECTWO MUSUŁY, GMINA ŻABIA WOLA
 
Sołtys Musuł
Dorota Pisarek
ul. Jutrzenki 7 Musuły
tel.: 695 055 960
 
Rada sołecka
Eliza Poskrop
Piotr Rozbiegała

16.07.2015 KONKURS PLASTYCZNY z nagrodami DLA SOŁECTWA MUSUŁY
 
Temat: NARYSUJ SWOJEGO SOŁTYSA
 
 
Zapraszam wszystkie dzieci, duże i małe do wakacyjnej zabawy.
 Ogłaszam konkurs plastyczny pod tytułem: NARYSUJ SWOJEGO SOŁTYSA
 Konkurs będzie trwać od 01.08.2015 do 15.09.2015 i mogą w nim brać udział dzieci zamieszkałe w Musułach.
Wyniki konkursu podam w dniu 22.09.2015 na stronie
- FB Musuły - gmina Żabia Wola oraz 
- strona internetowa Gminy Żabia Wola 
Wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 
25.09.2015 (piątek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Józefinie.
WARUNKI KONKURSU:
1) praca w formacie A4 (zwykła kartka papieru)
2) dowolna technika ( kredki,farby,flamastry,ołówek, węgiel...)
3) podaj swoje imię, nazwisko, adre i wiek
4) a) pracę wyślij listem zwykłym na adres:
 Sołtys Musuł / KONKURS
 Jutrzenki 7
 96-321 Żabia Wola
 b) lub wrzuć mi do skrzynki pocztowej 
5) Nadesłane prace będą wystawione w galerii sołtysa
Powodzenia i miłej zabawy życzy Sołtys.
 
07.07.2015 APEL. Plac zabaw dla dzieci.
 

Apeluje do sąsiadów z ulic: Dębowa, Familijna, Kuligi,Jaśminowa,
Graniczna i Jutrzenki i innych dobrych ludzi.

Mamy miejsce na zrobienie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci.

Moi sąsiedzi, Państwo Cukier z Jutrzenki 5 mają wielkie serducha.
Co uda nam się zgromadzić to będziemy mieć i dbać o to.
Wiem, że dostaniemy zjeżdżalnię ( i tu ujawnię dane jak się darczyńca zgodzi)
Teren jest ogrodzony ale potrzebuje pielęgnacji.
Koszenie trawy jako pierwsze. I tu uśmiecham się do naszych Panów.

Marzy mi się aby zrobić tam przyjazne miejsce;
ławeczki drewniane
ognisko
latarnia
altanka
WC
( tak po niemiecku)

 

pozdrawiam
Dorota

 

15.06.201Sesja Rady Gminy oczami a raczej uszami sołtysa.

Jeśli ktoś lubi podróżować to dziś miał okazję poznać Turcję i poczuć się jak na tureckim kazaniu....
Dobrze,że Sesje są już nagrywane i to przez urząd jak i przez stronę społeczną. W tym miejscu muszę i bardzo chcę podziękować Paniom, które dziś czytały uchwałę budżetową.
Naprawdę podziwiam i doceniam ich czterogodzinny wysiłek. Tak dziś się poddaję i nawet nie usiłuję zreferować Wam tego co słyszałam. Nie można, nie da się tak pracowć ze słuchu nad finansami samorządowymi.

Generalnie:

a)Uchwalono zmianę do uchwały budżetowej z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

b)Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015

c)Zatwierdzono uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za rok 2014

d)Paniu Wujt otrzymała absolutorium tytułem poprawnego wykonania budżetu za 2014r.

e)podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli.

f) za przedszkola płacimy według stawek ustalonych przez te placówki.
Czyli normalnie nasze maluchy mogą bezpłątnie chodzić na zajęcia przedszkole przez 5h.
Każda minuta po tym czasie będzie płatna 1złotówkę .Brzmi to delikatnie ale kieszeń zaboli.

g)podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki 169/2, 169/3 i 169/4 w Skułach nie było już takie proste.

h)ulicję Zdrojową w Wycinkach Osowskich, Zalesiu oraz Musułach zakwalifikowano do dróg gminnych.

i) Działalność między sesjami Pani Wujt omówiła Pani Sekretarz.

j) interpelacji radnych nie było

k) wolne wnioski: coś się popiórkowało ale grunty pod drogę w Żlechowie, Kaleni i Ojrzanowie kupione prze Gminę.

l) wydzielono drogę, dojazdy w Grzegorzewicach

ł) Stowarzyszenie Otwarta Brama przedstawiło sprawodanie ze swojej aktywnej postawy i pracy na rzecz
mieszkańców w sprawie linii 400 kV.
. Nadal trwa zrzutka na pokrycie kosztów prawnych, ekspertyz itp. Każda złotówka się liczy.

Pozdrawiam
Sołtys

12.06.2015 Sołtysowe wiadomości

1) Wycinka konarów i gałęzi Musuły ul. Grodziska

a) W dniu 10 marca 2015 złożyłam pismo do Gminy w sprawie wycięcia konarów drzew,gałęzi w pasie drogi gminnej, słynnej 15060W.

b) Gmina przeprowadziła wizję lokalną. Zgłosiła problem do Nadleśnictwa Grójeckiego.

c) Nadleśnictwo w piśmie z dnia 05.05.br wskazuje jako zarządcę drogi w tym zakresie Naszą Gminę.

d) Sołtys w dniu 12.06.2015 ponownie pisze do Gminy w tej sprawie.

2) Spowalniacze ruchu na ul. Folwarcznej w Musułach.

a )Pismo Sołtysa weszło na dziennik 12.06.2015.

b) W dniu 08.06.2015 rozmawiałam z naszym Radnym w tej sprawie.

3) Prośba o umieszczenie znaku drogowego typu: A-18b (zwierzęta leśne) na odcinku lasu od Grodziskiej 25.

4) Prośba do Rady Gminy o wsparcie finansowe Sołectwa Musuły- kwotą 500zł.
Chciałam zrobić dla dzieci letnie warsztaty plastyczno-ruchowe. Zaoferowałam jako wkład własny swój dom,ogród, umiejętności oraz czas i część materiałów.

Dziękuję, że piszecie do mnie i dzwonicie.
Jeśli jest coś jeszce co mogę zrobić, to zapraszam do kontaktu.

Wasz Sołtys - Dorota Pisarek

 

 

26.05.2015 Sesja Rady Gminy okiem Sołtysa

Kilka moich informacji z tego dnia.

1) podwyżka za wywóz śmieci od 01.07 2015r

a) z nieruchomości zamieszkałych
odpady komunalne bez segregowania 18zł od osoby
odpady komunalne z segregowaniem 9 zł od osoby

b) z nieruchomości niezamieszkałych
pojemnik bez segregacji 120l za 24zł ( segregowane za 12zł)
pojemnik bez segregacji 240l za 36zł ( segregowane za 18zł)
pojemni kbez segregacji 1100l za 74z ( segregowane za 37zł)

2) Nowe deklaracje (śmieciowe)
Będzie je można złożyć elektronicznie na stronie internetowej Gminy Żabia Wola.
Będą zawierać więcej naszych danych: telefon, pesel

3) Mamy nową ulicę w Musułach: Łowiecką.

4) Gmina zaciągnie pożyczkę na wykonanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.

5) Ochotnicza Straż Pożarna z Żelechowa otrzyma nowy wóz.

6) Wojewoda Mazowiecki poprosił Radę Gminy o wyjaśnienia w sprawie naszego Radnego, Pana Folwarskiego. Rada po konsultacjach i stworzeniu opinii działu prawnego naszej Gminy nie ma zastrzeżeń do jego pracy.

7) Pani Wójt zdała sprawozdanie z działalności między sesjami.
Podaję tylko to. Po szczegóły odsyłam do innych źródeł.

Dla naszych mieszkańców, aktywnych społecznie będzie możliwość podpisywania z Gminą umów na działania w sołectwach -(realizację pomysłów własnych, integrację)

8) Sprawy różna i wolne wnioski ( dotyczące Musuł)

- Toczą się rozmowy w sprawie przebiegu linii 400kV ze strony społecznej i Gminy.

- droga 1505 w Musułach ( Mazowiecka) - Zapole na odcinku 2,5 km- może zostanie naprawiona. To zależy od oszczędności jakie uda się zgromadzić Gminie.

- małe tzw. ,,targowisko" w centrum Gminy ma zostać przeniesione pod GOPS.

- konsultacje wodne mające na celu poprawienie stanu naszych rzek trwają do 22. 06.2015. Weszła nowa dyrektywa unijna w tej sprawie.

 
06.05.2015 OGŁOSZENIE - Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
SZCZEPIONKA DLA LISÓW - UWAŻAJ NA SWOJEGO CZWORONOGA!!!
 
od 28 kwietnia do 11 maja 2015 
przeprowadzana jest akcja doustnego szczepienia lisów na wściekliznę.
- zrzuty z samolotu będą na tereny leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
- szczepionka ma postać krążka w kolorze zielono-brązowym i pachnie rybą.
- po dotknięciu szczepionki przez człowieka lis jej nie zje.
- kontakt człowieka ze szczepionką jest szkodliwy i musi być zgłoszony lekarzowi medycyny
- każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy natychmiast zgłosić najbliższemu lekarzowi weterynarii
Prosi się aby psy w okresie od 28 kwietnia do 25 maj br. wyprowadzane były na smyczy a koty pozostawały w zamknięciu.
 
04.05.2015 GMINYY SYSTEM SMS
 

Informacje są darmowe i dotyczą np. przerw w dostawie wody, prądu oraz wydarzeń kulturalnych, sportowych, remontach , utrudnieniach w ruchu drogowym.

Wariant A
- gdy chcesz mieć informacje z terenu całej Gminy...
Wyślij SMS o treści : TAK na numer 504 40 80 50

Wariant B
- gdy tylko chcesz informacje o swoim sołectwie ( kody rejestracyjne dostępne ba stronie Urzędu Gminy)

Wariant C ( tylko dla wsi Musuły)
dla Musuł treść wiadomośći SMS: TAK.16
Jesteś osoba starszą, nie znasz się na tym, a bardzo chcesz wiedzieć co dzieje się w Gminie?
Daj znać Sołtysowi nr. tel.. 695 055 960. Pomogę.

Wariant D
Można wypełnić formularz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3

Informacje uzyskane ze strony naszej gminy: http://www.zabiawola.pl/redir,index?wiecej=2051&wiecej_news=1
 
22.04.2015 WYBORY SOŁECKIE W NASZEJ WSI
Frekwencja wyborcza: 42 osoby ze 197 uprawnionych do głosowania
Jednogłośnie została wybrana pani Dorota Pisarek - jako jedyny kandydat na stanowisko sołtysa.
Dziękujemy za dotychczasową pracę sołtysowi - panu Jałowieckiemu i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.